Ներբեռնել փաստաթղթերը (PDF)
Տերմինալներով և Telcell Wallet-ով վճարումերի ընդունում
Telcell Wallet համալրում
WEB ծրագրերի ինտեգրում
Telcell Wallet-ով վճարում
Միացման գործընթացի օրինակներ